Z NAMI ZWIĘKSZASZ
SWOJE SZANSE NA ROZWÓJ

Nauka i biznes
Wspieramy współpracę między środowiskiem naukowym i biznesowym
 
Przedsiębiorczość
Pomagamy w tworzeniu i rozwoju nowopowstających przedsiębiorstw­
i startupów
 
Innowacyjność
Zapewniamy wsparcie przedsiębiorcom
w realizacji innowacyjnych projektów
 

O NAS

KIM JESTEŚMY

Polska Fundacja Rozwoju Biznesu jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB) wspierającą rozwój przedsiębiorstw, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000695878. Powstała w 2017 roku, a jej siedziba mieści się we Wrocławiu. Działania Fundacji obejmują obszar całej Polski. Podstawową ideą działania Fundacji jest pomoc i wsparcie w rozwoju przedsiębiorstw, a także promowanie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu, w celu promowania polskiej gospodarki. Poprzez aktywne działania, chcemy promować idee przedsiębiorczości i korzyści biznesowych dla sektora MŚP.

Cele Fundacji:

  • działanie na rzecz upowszechniania postaw przedsiębiorczości wśród społeczeństwa oraz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • promowanie idei przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarki,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem, a także osób mieszkających na terenach wiejskich i zagrożonych wykluczeniem zawodowym,
  • promocja nauki i przedsiębiorczości szczególnie wśród młodzieży oraz osób zaraz po zakończonych wyższych studiach jak również osób w wieku 30-40 zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej,
  • badania naukowe w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, f) wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym.

KOGO WSPIERAMY

Działalność Fundacji skierowana jest do:
  • osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
  • przedsiębiorców nieposiadających środków na rozwój działalności gospodarczej,
  • innowacyjnych firm zamierzających wprowadzić na rynek nowoczesne produkty lub usługi,
  • start up-ów poszukujących wsparcia finansowego,
  • przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z instytucjami naukowymi.


USŁUGI

Dotacje unijne i krajowe
Przeprowadzamy analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw i dopasowujemy możliwości pozyskania dofinansowania na ich realizację
 
Finansowanie zwrotne
Przygotowujemy kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania kredytu lub pożyczki
 
Komercjalizacja B+R
W ramach prowadzonych działań pomagamy nawiązać współpracę z jednostką naukową w celu przeprowadzenia badań nad rozwojem produktu
 
Doradztwo biznesowe
Opracowujemy biznesplany, analizy rynku, studia wykonalności, strategie rozwoju
 
Szkolenia i konferencje
Zajmujemy się organizacją szkoleń, spotkań biznesowych związanych z tematyką rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu innowacyjności
 
Wspieranie przedsiębiorczości
Pomagamy w podjęciu odpowiednich kroków, aby rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 

ZESPÓŁ


Bartosz
Trawiński
CEO

NEWSLETTER

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem najnowszych informacji z zakresu rozwoju gospodarczego
Zapisz się do naszego Newslettera!
Zasada ochrony danych osobowych

KONTAKT

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMIZasada ochrony danych osobowych
Polska Fundacja Rozwoju Biznesu
Ul. Energetyczna 6/7
53-330 Wrocław

NIP: 899 282 83 89
REGON: 368326268
KRS: 0000695878

Copyright ©2016-2017 Polska Fundacja Rozwoju Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zasada ochrony danych osobowych