AKTUALNOŚCI


The Golden Book Of Venture Capital in Poland 2019

The Golden Book of Venture Capital 

Polski rynek Venture Capital ma już prawie 20 lat! Nie można być może nazwać go jeszcze dojrzałym. Na szczęście nie świadczy to o niczym złym. Odkąd Polska dołączyła do Unii Europejskiej na technologiczne startupy lokalni przedstawiciele VC pozyskali 750 mln EUR wsparcia. Być może nie możemy nazwać się jeszcze drugą Doliną Krzemową - do tego droga jest długa. Jednak tegoroczny raport przygotowany przez fundację Startup Poland daje nam nadzieję, wskazuje trendy i odpowiada na dręczące zainteresowanych pytania - ile pieniędzy jest na tym rynku, kto jest czołowym graczem i ile pieniędzy można pozyskać? 

Sytuacja na rynku 

Według raportu the Golden Book of Venture Capital na polskim rynku istnieje co najmniej 130 aktywnych podmiotów VC. Są to jednostki, które ostatnią dekadę korzystały w większości ze wsparcia państwowego - kapitał podwyższonego ryzyka stanowił pieniądze publiczne, pochodzące z programów tj. PFR Starter czy NCBR Bridge Alfa. Rynek jednak wciąż się zmienia, a nowopowstałe fundusze VC są w stanie pozyskać wystarczającą ilość środków bez pomocy państwa.  Przewiduje się, że do końca 2019 roku wartość rynku VC będzie wynosić ponad 209 mln EUR. Będzie to o ponad 30 mln więcej niż w roku ubiegłym. 


Polscy inwestorzy na nowe spółki wykładają najczęściej do 500 000 PLN. W 2018 roku jedynie trzem firmom (z min. 5 projektami w portfolio) udało się zainwestować kwotę 1 mln PLN. Kwota pół miliona złotych jest więc granicą, wokół której oscylują inwestorzy. Większość rund finansowania w Polsce dotyczy projektów/firm na etapie pre-seed lub seed. Są to etapy, które charakteryzują się m.in. małymi jeszcze zespołami (2-3 osoby), wczesnym stopniem rozwoju (czasem jest to jedynie pomysł, prototyp produktu, rzadziej pierwsi klienci), brakiem lub małymi przychodami.

Przewiduje się, że w 2019 ponad 50% aktywnych lub startujących funduszy będzie tzw. first-timers, co oznacza, że po raz pierwszy wyłożą one pieniądze na projekty startupowe. Co z tego wyniknie? Polacy czekają na swojego unicorna, jednorożca, który wart będzie miliard dolarów, a jak mówi Marcin Hejka, współzałożyciel firmy inwestycyjnej OTB Ventures - do tego potrzebny jest inwestor Venture Capital. 

Polskie fundusze VC w dużej mierze zależne są od agencji państwowych, stanowiących większość udziałowców w funduszu. Jest ich w kraju na tyle dużo, że posiadają ponad połowę środków publicznych. Polskie VC to nano-fundusze, co oznacza, że każdy z nich zarządza kwotą mniejszą niż 10 mln EUR. Jedynie MCI - warszawski fundusz inwestycyjny - uznany być może jako fundusz wyższej klasy  - micro-fundusz z majątkiem obrotowym powyżej 100 mln EUR. Większe środki inwestują rodzinne przedsiębiorstwa VC, niż te bazujące na środkach publicznych. Na polskim rynku VC obecni są też zagraniczni inwestorzy. Największe transakcje dokonywane były właśnie z ich udziałem. Polskimi start-upami interesują się głównie sąsiednie kraje. Dla tych amerykańskich i zachodnioeuropejskich rynek nie jest aż tak interesujący. Jednak, jak potwierdzają eksperci rynku, w niedalekiej przyszłości powinniśmy oczekiwać napływu zagranicznych funduszy do polskich startupów. 

Tym, czym polski ekosystem VC pośrednio może się pochwalić jest ilość kobiet w tym biznesie. Polska znajduje się bowiem na pierwszym miejscu pod względem ilości startupów założonych przez kobiety  w Europie. Są one wspierane i motywowane przez inwestorów, co przynosi widoczne skutki.

Kluczowe wnioski

Przez ostatnią dekadę (do 2018 roku) aż 81% rund finansowania zawierało w sobie publiczne środki. To dzięki nim polski rynek finansowania o podwyższonym ryzyku z niczego, stał się czymś. Fundusze pochodzące z Unii Europejskiej pozwoliły na śmielsze inwestowanie i zmniejszały ryzyko pokładania pieniędzy w projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju.  Z drugiej strony jednak ograniczyły nieco swobodę funduszy, mówiąc im w co można, a w co nie inwestować. Jaki z tego wniosek? Na polskim rynku potrzebne jest więcej środków pochodzących od prywatnych inwestorów, komandytariuszy spółek VC, którzy dostarczą kapitał i swobodę w działaniu. 

Według ekspertów na polskim rynku istnieje coś, co nazwać można przekleństwem średnich przedsiębiorstw. Ekosystem przedsiębiorców w kraju pozwala na zbudowanie marki, rozwinięcie jej, a nawet umiędzynarodowienie. Jednak do pewnego stopnia. Istnieje niewidzialna granica, która jest demotywującym czynnikiem do stania się dużymi firmami mogącymi konkurować z krajowymi gigantami. Wszystko to na szczęście nieustannie ewoluuje i prawdopodobnie doprowadzi do zwiększenia ilości zagranicznych gigantów VC w kraju.

Trendy na rynku VC

Jak wspomina Wojciech Walniczek Senior Investment Director w MCI.TechVentures w raporcie, światowym trendem stają się mega-rundy finansowania. Są to pojedyncze inwestycje o wartości powyżej 100 mln USD. Do końca marca 2019 było ich już ponad sto. To trend, który staje się coraz bardziej powszechny. Polskie startupy mają już niedługo również wejść w fazę ?grubszych pieniędzy?.

Czymś, co być może nie do końca nie może być nazwane trendem, jest tzw. smart money. Jest to nic innego jak aktywne wspieranie przedsiębiorców w rozwijaniu kompetencji, zdobywaniu kontaktów w branży i wspomaganie ich w osiąganiu zamierzonego wzrostu. To dzielenie się know-how i mentorowanie projektom. Wszystko to było znane i praktykowane już wcześniej, teraz jednak uzyskało nową nazwę. Raport podkreśla, że ?smart money needs smart people?, co równoznaczne może być ze stwierdzeniem, że VC inwestują przede wszystkim w przedsiębiorcę.  

Polecamy

Raport The Golden Book of Venture Capital to dobre źródło informacji na temat rynków startupów i finansowania. Wypowiadają się w nim eksperci zarówno z Polski jak i zza granicy, dzielą się swoimi przemyśleniami i wskazują na kluczowe czynniki sukcesu. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią na stronie https://www.home.startuppoland.org/#reports.

 Platformy startowe

Start-upy i pomysłodawcy innowacyjnych biznesów zyskali kolejną możliwość realizacji swoich przedsięwzięć. Ruszył nowy program operacyjny dla Polski wschodniej - Platformy Startowe, w którym startupy mogą uzyskać profesjonalną pomoc w ocenie i weryfikacji szans na powodzenie ich pomysłu.

Platformy startowe to wyjątkowe, kompleksowe, lecz jednocześnie dostosowane indywidualnie do biznesu, wsparcie dla start-upów, których pomysł biznesowy ma potencjał sukcesu na rynku polskim i zagranicznym.

W jednej z 9 wybranych do programu platform startowych można uzyskać fachową pomoc i rozwinąć  projekt w dochodowy biznes. Wystarczy zgłosić swój pomysł do wybranej platformy, gdzie tzw. menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji dla danego projektu. Po wprowadzeniu jej w życie i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji od platformy można starać się nawet o 1 mln złotych dofinansowania na rozwój biznesu.

Czym jest inkubacja?

Inkubacja to proces wzmożonej pracy nad rozwojem firmy. Składa się ona z kilku etapów:

 1. wywiad menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu (diagnoza najważniejszych potrzeb startupu),
 2. wybranie odpowiednich ekspertów i usług dopasowanych do branży i charakterystyki startupu.

Platformy startowe tworzone są w ramach ośrodków innowacji, uczelni, funduszy kapitałowych, instytucji otoczenia biznesu oraz dużych i średnich przedsiębiorstw. Przez zaangażowanie platform startupy mogą skorzystać ze specjalistycznej infrastruktury, przeprowadzać badania, nawiązywać współpracę ze specjalistami, czy poddać weryfikacji założenia rynkowe swojego pomysłu. Dzięki udziałowi funduszy inwestycyjnych startupy mogą skonfrontować swoje wyobrażenia o inwestycji z realnymi oczekiwaniami inwestorów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na pakiety usług oferowane przez platformy startowe:

 • pomoc w stworzeniu biznes planu przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi dostosowane indywidualnie do konkretnego pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Środki jakie można uzyskać w ramach tego programu mogą pokryć nawet 100% kosztów kwalifikowanych co oznacza 0 wkładu własnego. Dofinansowanie to może wynieść nawet 50 000 zł.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każda osoba, która otworzy działalność gospodarczą na ternie Polski Wschodniej (woj. lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).

Nabór do platform startowych jest ciągły, a ocenie podlegają m.in.:

 • Innowacyjność pomysłów,
 • Przewaga nad istniejącą konkurencją.
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu.

 Po pozytywnej ocenie projektu przez platformę, czyli etapie pierwszym, czas na zdobycie dofinansowania na realizację projektu - etap drugi. Fundusze można uzyskać z naboru Rozwój Start-upów w Polsce

Konkurs ma na celu sfinansowanie rozwoju działalności startupów, które zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform Startupowych. Finansowanie ma pomóc we wprowadzeniu produktu na rynek krajowy bądź zagraniczny i w rezultacie doprowadzić do zwiększenia sprzedaży.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • Usługi doradcze i eksperckie związane z rozwijaniem modelu biznesowego.
 • Wynagrodzenie pracowników.
 • Zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Organizację i przeprowadzenie działań, promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, spełniający odpowiednie kryteria m.in.:

 • zakończenie program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów,
 • realizacja projektu w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej,
 • nieprzejęcie działalności innego przedsiębiorstwa.

W ramach tego poddziałania można uzyskać maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w kwocie do 1 000 000 PLN

Jeśli zatem masz innowacyjny pomysł, prowadzisz działalność na terenie jednego z wyżej wymieniowych województw Polski wschodniej, warto, abyś wziął udział w wyżej opisanych programach. Poddanie Twojego pomysłu pod lupę ekspertów daje niewątpliwie większą szansę na sukces niż próba rozwinięcia biznesu na własną rękę. Dodatkowo fundusze, które zdobyć można na finansowanie przedsięwzięcia dają ogromną szansę na dynamiczny rozwój firmy a co za tym idzie wzrost zysków.

 

Sytuacja rynku Venture Capital w Polsce na rok 2019

W maju tego roku odbyły się w Polsce dwa bardzo ważne wydarzenia dla rynku start-upów: European Start-up Days w Katowicach, który miał miejsce w dniach 14-15.05, oraz Impact w Krakowie w dniach 21-22.05.

European Start-up Days to wydarzenie stanowiące część Kongresu Gospodarczego, który miał miejsce w katowickim spodku. Zaprezentowały się tam najlepsze pomysły na sttart-upy w Polsce. Aby móc wziąć udział w wydarzeniu należało wcześniej zgłosić swoją kandydaturę. W tym roku zgłoszono rekordową ilość start-upów, bo aż 300. Jednak tylko 100 z nich zostało zaproszonych do zaprezentowania swojego pomysłu.

Jednymi z najciekawszych były: Aplikacja zaprezentowana przez firmę WearFits ułatwiająca zakupy ubrań przez Internet. Służy ona do przymierzania ubrań bez wychodzenia z domu, co oszczędza nasz czas, a co za tym idzie nasze pieniądze. Kolejnym ciekawym pomysłem okazał się sorter do odpadów, łączący segregację śmieci z zabawą. Sorter połączony jest z mobilną aplikacją, która zamienia ilość posegregowanych przez użytkownika odpadów na wirtualną walutę, którą można wymieniać na zniżki do sklepów bądź na bilety na komunikację miejską. Innym przykładem ciekawego pomysłu jest Zielona Ławka Do Wszystkiego. Ławka ma znajdować się w różnych częściach miast i umożliwiać ładowanie telefonu, korzystanie z wi-fi, odpędzanie komarów poprzez wysokie tony, przesłuchanie turystycznego audiobooka, czy naprawienie roweru przy użyciu stacji naprawczej z pompką.
Podczas tego wydarzenia start-up?owcy mieli szansę nie tylko na zaprezentowanie swoich pomysłów, ale przede wszystkim na pozyskanie kontaktów biznesowych, które są kluczowe dla rozwoju młodej firmy.

Impact, który odbył się w Krakowie to największy kongres gospodarczy organizowany w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czterech scenach można było wysłuchać prelegentów, którzy skupili się na tematach związanych m.in. z mobilnością, przemysłem cyfrowym, czy fintechem & e-commercem. W wydarzeniu wzięło udział ponad 6 tys. uczestników, a także ponad 250 prelegentów - liderów innowacji z całego świata. Podczas jednego z wystąpień, fundacja Start-up Poland zaprezentowała przygotowany ostatnio raport dotyczący sytuacji polskich funduszy Venture Capital. Raport zatytułowany The Golden Book of Venture Capital in Poland 2019 został napisany w języku angielskim i w sposób kompleksowy prezentuje obraz naszego rodzimego rynku Venture Capital.

Jak można dowiedzieć się z raportu, aż 81% finansowania kapitału wysokiego ryzyka pochodziło w ostatniej dekadzie od państwa. Jednak rynek oferuje coraz więcej innych źródeł finansowania z których możemy skorzystać: powstają polskie firmy VC, przy pomocy których wiele firm nie będzie potrzebowało żadnego wsparcia z rządowych pieniędzy. Przewiduje się, że trend ten będzie trwał, jako, że polski przepływ transakcji dojrzewa w szybkim tempie. Przez ostatnie 3 lata widzieliśmy coraz większą liczbę startupów zdobywającą środki od globalnych firm VC tj. Index Ventures, 3TS, SpeedInvest czy Piton.

Od momentu przystąpienia do UE aż 750 mln euro zostało przekazanych z funduszy europejskich dla polskich start-upów technologicznych za pośrednictwem lokalnych firm venture capital. Polityka publiczna miała dwa cele : stymulowanie powstawania nowych firm technologicznych oraz stworzenie pierwszej wykwalifikowanej kadry zarządzającej funduszami VC. Liczby pokazują, że cele zostają osiągane. Na ten moment mamy na polskim rynku 130 aktywnych funduszy VC , co w porównaniu z rokiem poprzednim daje aż 40% wzrost ich liczebności.

Startup Poland postanowił sam zbadać i przeanalizować firmy inwestujące w Polsce, aby zebrać w jednym miejscu najbardziej wszechstronny przegląd rynku. Młodzi przedsiębiorcy często zadają sobie pytania: Z kim warto wchodzić we współpracę? Które firmy mają najciekawsze oferty? Ile pieniędzy jest dostępnych na rynku VC? Raport kompleksowo odpowiada na te pytania.

Rynek VC w Polsce od końca lat 90. stale się rozwija, jednak do tej pory nie było regularnych corocznych raportów na jego temat. Statystyki, które są dostępne znacznie się od siebie różnią. Aby poradzić sobie z tą niespójnością, przeprowadzono ankietę we wszystkich 130 firmach VC działających w Polsce w marcu 2019 roku. Startup Poland otrzymał pełne informacje o zarządzanych aktywach, przychodach, rozchodach i ogólnej aktywności inwestycyjnej aż od 70 z nich. Wszystkie informacje, które uzyskali zebrali w tegorocznym raporcie. Na koniec wyciągnięto 10 kluczowych wniosków.

1. Po raz pierwszy w Polsce możemy znaleźć zespoły zarządzające, które otwierają swoje drugie lub trzecie fundusze, tym razem bez udziału kapitału państwowego. EFI jest już obecne w dwóch polskich firmach VC, a dwa polskie HNWI (High-Net-Worth Individuals - osoby dysponujące majątkiem w wysokości minimum 1 mln dolarów) założyli własne fundusze VC. Tym samym ponad połowa wszystkich firm VC jest nowa i większość z nich wspierana jest przez programy rządowe.

2. Zagraniczne fundusze VC zaczęły inwestować w Polsce. 10 największych inwestycji w 2018 r. zostało zrealizowanych razem ze znanymi VC spoza granic naszego kraju - Naspers,Target Global, General Catalyst, Enern, OpenOcean, Kapitał Piton czy 3TS.

3. Luka rynkowa zaczyna się od inwestycji o wartości 0,5 mln EUR. Polskie startupy łakną wzrostu kapitału, a co za tym idzie dużych inwestycji w ich przedsięwzięcia. Obecnie tylko trzy firmy były wstanie zainwestować ponad 1 mln EUR : MCI, TDJ Pitango Ventures i mAccelerator.

4. Spadek w inwestycjach VC w Polsce w 2017 roku był tymczasowy. Globalnie w 2017 roku VC bił nowe rekordy, kiedy w Polsce zanotowaliśmy szokujący spadek w wysokości 30%. Niektórzy eksperci twierdzili, że nasz rynek nie był gotowy na całkowitą rezygnację z kapitału rządowego, ale rok 2018 pokazał, że jesteśmy na to jak najbardziej gotowi. Pokazały to wyniki, które przewyższyły te z 2016 roku.

5. Pieniądze rządowe stanowią ponad połowę dostępnego kapitału wysokiego ryzyka. Wkłady publiczne do funduszy VC odbywają się za pośrednictwem programów obsługiwanych przez 4 agencje państwowe. Istnieje wiele instrumentów wspierających aniołów, sieci aniołów, fundusze korporacyjne oraz typowych inwestorów VC, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Od dotacji bez kapitału własnego, po znane mechanizmy LP, jednak ten typ programów może nałożyć ograniczenia i restrykcje na beneficjentów dotyczące sposobu w jaki mogą inwestować środki.

6. Ponad 50% firm, które inwestują bądź mają w planach zainwestować w 2019 roku to nowe fundusze VC. W większości przypadków ich decyzja o uruchomieniu funduszu wynika z możliwości skorzystania z programu partnerstwa publiczno-prywatnego dla kapitału wysokiego ryzyka. Oznacza to, że są one wspierane kapitałem rządowym.

7. Na polskim rynku dominują nano-VC. Oznacza to, że ich wartość zarządzania wynosi poniżej 10 mln EUR.

8. Od 2016 roku 2 na 3 finansowani na polskim rynku dotyczyły start-upów w fazie seed lub pre-seed nie posiadających produktu czy też dochodu. Dane pokazują, że niewiele funduszy może zainwestować kapitał w start-upy, które przeszły już te dwie początkowe fazy. Oznacza to, że wszystkie nowopowstałe firmy mogą mieć problem ze znalezieniem kolejnych inwestorów.

9. Ilość inwestycji w start-upy rośnie. Przeciętna polska firma VC zainwestowała w 19 start-upów. 50% firm VC zainwestowało w mniej niż 10 firm, ale największym portfolio, bo aż 111 start-upów, może pochwalić się AIP Seed, które zainwestowało średnio 36 tys. EUR na każdy z nich

10. Kiedy programy wsparcia publicznego koncentrują się na inwestycjach w fazy pre-see i seed, fundusze rodzinne VC stosują całkiem odmienną strategię. Prawie nigdy nie inwestują mniej niż 1 mln EUR i współinwestują z zagranicznymi społecznościami VC.

W raporcie znajdziecie szczegółowo opisaną sytuację firm VC dostępnych obecnie na naszym rynku oraz kwoty, w jakie są w stanie zainwestować. Wytypowano tam również top 10 ze wszystkich polskich firm VC, którym możecie się lepiej przyjrzeć. Z raportu dowiecie się również jaka jest kondycja polskiego rynku i jakie luki inwestycyjne na nim występują. Szczegółowo opisano również zainteresowanie zagranicznych inwestorów w start-upy w naszym kraju. Warto przeczytać cały raport, żeby dokładnie dowiedzieć się jakie są nasze możliwości w pozyskaniu finansowania.

Pełną treść raportu znajdziecie tutaj http://bit.ly/Raport_StartupPoland_2019

PFR VENTURES

Masz pomysł na biznes? Poszukujesz odpowiedniego finansowania dla Twojej firmy? Przedstawiamy kolejną możliwość pozyskania środków dostępną na polskim rynku, która pozwoli na rozwój Twoich działań - PFR Ventures.

PFR Ventures to pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny, realizujący strategię Polskiego Funduszu, działający w formule funduszu funduszy. Oferuje on swoim klientom - innowacyjnym spółkom z sektora MŚP - finansowanie zwrotne za pośrednictwem wybranych pośredników finansowych tj. funduszy venture capital czy aniołów biznesu.

Inwestycja w formule funduszu funduszy z możliwością korzystania z wiedzy i doświadczenia topowych podmiotów zarządzających, pozwoli na stworzenie efektywnego modelu finansowania oraz zagwarantuje rynkowe podejście zgodne z wiodącymi praktykami biznesowymi.
Znamy już pierwsze fundusze, z którymi PFR Ventures zawarł umowy inwestycyjne w celu wsparcia innowacyjnych firm działających na polskim rynku.

PFR Venture zarządza pięcioma programami, w ramach których zostały wyłonione pierwsze fundusze VC.

1.PFR Starter FIZ ma na celu rozwój innowacyjnych spółek w początkowej fazie rozwoju (seed). Możliwość uzyskania finansowania mają firmy szukające kapitału na rozpoczęcie bądź rozwój działalności innowacyjnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (bez względu na plany rozwoju na innych rynkach). W celu uzyskania dofinansowania niezbędne będzie przedstawienie przygotowanego samodzielnie biznesplanu. Fundusze venture capital zapewnią im wsparcie zwrotne oraz niezbędną wiedzę i mentoring. Dzięki tak kompleksowej pomocy przedsiębiorcy zwiększą swoje szanse na odniesienie komercyjnego sukcesu.

Fundusz Xevin VC

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
40 mln zł
KWOTA WSPARCIA
1 - 3 mln zł
CEL
Rozwój innowacyjnych projektów
BRANŻA
SaaS, marketplace, e-commerce, mobile, adtech, martech, fintech, edtech, IoT, AI
DODATKOWO
pomoc na innych polach biznesowych: księgowość i finanse, aspekty prawne, marketing, sprzedaż oraz rozwój biznesu
ETAPY APLIKACJI
1.Przygotowanie krótkiej prezentacji projektu i przesłanie jej drogą mailową
2.Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu, prośba o przesłanie dodatkowych informacji
3.Zaproszenie na spotkanie

RST Ventures For Earth

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
30 mln zł
KWOTA WSPARCIA
1 - 3 mln zł
CEL
Inwestycja w zespoły, które chcą zmieniać otaczającą je rzeczywistość poprzez rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych oraz IT na rzecz czystej Ziemi
BRANŻA
Industry 4.0, IoT, Machine Learning, AI
DODATKOWO
stały przepływ wiedzy, budowanej na doświadczeniach jego przedstawicieli, z zakresu rozwijania firmy oraz zapewnienia jej globalnej rozpoznawalności.
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie teaseru projektu (maks. 2 strony) na dedykowanej stronie internetowej
2.Jeśli projekt zostanie zaakceptowany fundusz skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia dalszych kroków

KnowledgeHub

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
62,1 mln zł
KWOTA WSPARCIA
1 - 3 mln zł
CEL Inwestycja w innowacyjne projekty we wczesnej fazie rozwoju
BRANŻA
MarTech, FinTech, Industry 4.0
DODATKOWO
wsparcie z zakresu zarządzania strategicznego, operacyjnego, finansowego oraz marketingu, sprzedaży i promocji
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie prezentacji inwestycyjnej zawierającej:
opis projektu;
wskazanie problemu, jaki on rozwiązuje;
etapu jego rozwoju
oraz przedstawienie zespołu.
2.Zaproszenie na spotkanie Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury

Pozostałe fundusze wyłonione w programie
Arkley Brinc VC
EEC Magenta
Tar Heel Capital Pathfinder VC
bValue
Satus Starter

2.PFR Biznest FIZ podobnie jak PFR Starter FIZ będzie wspierał finansowo MŚP na wczesnym etapie rozwoju. W tym jednak przypadku, inwestycje w innowacyjne spółki będą wykonywane przez pośredników finansowych koinwestujących z aniołami biznesu ( 50% budżetu pochodzi od funduszu, 50% od Aniołów biznesu) . Oni zaś dostarczając swoje doświadczenie, kontakty i kompetencję (tzw. smart money) pomogą w realizacji innowacyjnych pomysłów. MŚP dostaną dostęp do finansowania w formie inwestycji kapitałowej bądź przykładowo pożyczki zamiennej na udziały lub akcje.

Kogito Ventures

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
60 mln zł
KWOTA WSPARCIA
0,5 - 4 mln zł
CEL
rozwój innowacyjnych projektów
BRANŻA
e-commerce, SaaS, fintech, blockchain, eco-mobility
DODATKOWO
partner wyznający zasadę Founders First, który myśli długoterminowo o rozwoju Twoim i Twojej spółki
ETAPY APLIKACJI
1.przesłanie drogą mailową prezentacji zawierającej :
doświadczenie zespołu założycielskiego;
przewagi Twojego produktu i/lub modelu biznesowego;
otoczenie konkurencyjne;
dane niefinansowe pozwalające ocenić trak-cję Twojego projektu;
dane finansowe oraz miary i współczynniki, które wg Ciebie są odpowiednie i najlepiej opisują Twój biznes;
obecna struktura udziałowa i założenia finan-sowe planowanej rundy, w szczególności przeznaczenie środków
2.Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu, prośba o przesłanie dodatkowych informacji
3.Zaproszenie na spotkanie

SILBA VC

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
16 mln zł
KWOTA WSPARCIA
do 4 mln zł
CEL
Inwestycja w projekty mające sprawdzony model biznesowy i będące po pierwszej sprzedaży komercyjnej
BRANŻA
telemedycyna, motoryzacja, budownictwo, robotyka, systemy zarządzania, ICT, IOT, FinTech i inne
DODATKOWO
Fundusz współpracuje z siecią Lewiatan Business Angels, w skład której wchodzi kilkudziesięciu starannie wybranych przedsiębiorców i menedżerów, wnoszących do projektu, oprócz zaangażowania finansowego, również wsparcie merytoryczne, doświadczenie i kontakty biznesowe
ETAPY APLIKACJI
1. przesłanie drogą mailową prezentacji inwestorskiej Twojego projektu zawierającej:
streszczenie projektu;
problem i jego rozwiązanie;
opis produktu lub usługi;
odpowiedź na pytanie: ?Dla-czego teraz??;
rozmiar rynku;
analizę konkurencji;
przewagi konkurencyjne;
model biznesowy;
opis zespołu i jego kompetencji;
strategię sprzedaży i działań marketingowych (w tym opis grupy docelowej, analizę SWOT);
strategię rozwoju oraz harmonogram (kamienie milowe);
informacje finansowe (potrze-by kapitałowe);
propozycje inwestycyjne wraz ze strategią wyjścia z inwestycji
2. Zaproszenie na spotkanie, po pozytywnym rozpatrzeniu projektu
3. Przy korzystnej ocenie projektu podpisanie listu intencyjnego z SILBA VC;
4.rozpoczęcie procesu pozyskiwania inwestorów prywatnych, w tym Wiodącego Anioła Biznesu;
5. podpisanie umowy o zachowaniu poufności oraz wstępne ustalenia po negocjacjach (term sheet);
6. proces due diligence Twojego projektu;
7. podpisanie umowy inwestycyjnej;
8. po wypełnieniu postanowień umowy inwestycyjnej, zasilenie Twojej spółki kapitałem.

Next Road Ventures

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
30 mln zł
KWOTA WSPARCIA
do 4 mln zł
CEL
inwestycja w start-upy na wczesnym etapie rozwoju
BRANŻA
ICT, analytics & big data, SaaS, e-commerce, FinTech, industry 4.0, healthcare & wellbeing , PropTech
DODATKOWO
atutem jest młody, energiczny zespół, który stawia na partnerstwo i przyjacielską atmosferę pracy. Pomoże Ci on rozwinąć Twój biznes i przygotować go na wyjście na rynki międzynarodowe. Dodatkowo, w ramach współpracy możesz liczyć na indywidualny mentoring ekspertów branżowych, przedsiębiorców oraz inwestorów, będących partnerami funduszu
ETAPY APLIKACJI
1. Przesłanie prezentacji inwestycyjnej zawierającej:
sylwetki założycieli oraz kluczowych pracow-ników;
przejrzysty opis produktu, problemu jaki rozwiązuje oraz jego przewag konkurencyj-nych;
informacje na temat rynku i otoczenia konku-rencyjnego;
opis modelu biznesowego oraz wskaźniki umożliwiające ocenę trakcji projektu;
zarys strategii rozwoju;
potrzebną kwotę, cel obecnej rundy oraz hi-storię finansowania Twojego start-upu.
2. Po pozytywnym przejściu pierwszego etapu, proś-ba o przesłanie dodatkowych informacji
3. Zaproszenie na spotkanie


Pozostałe fundusze wyłonione w programie
Black Swan Fund
CofounderZone
Pomerangels


3.PFR Otwarte Innowacje FIZ powstał dla przedsiębiorstw w fazie rozwoju technologicznego. Przekaże on wsparcie finansowe podmiotom na etapie akceleracji technologicznej, rozwoju i ostatecznie wdrożenia innowacji technologicznych oraz projektów B+R, uzyskanych w formule otwartych innowacji o wysokim potencjale rynkowym. Fundusze venture capital, które udzielają finansowania zwrotnego, będą włączać w nie także pieniądze inwestorów prywatnych (tj. przedsiębiorstw branżowych).

Finch Capital

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
370 mln zł
KWOTA WSPARCIA
do 20 mln zł
CEL
inwestycja w spółki na wczesnym etapie wzrostu, pracujące nad rozwiązaniami dla sektora usług finansowych
BRANŻA
FinTech, PropTech, InsureTech, AI, bezpieczeństwo
DODATKOWO
możliwość dostępu do nowych rynków, nawiązanie kontaktów z siecią specjalistów z całego świata, a także uzyskanie wszechstronnego wsparcie w zakresie: budowania biznesu od podstaw, podejmowania strategicznych decyzji czy pozyskiwania dodatkowych funduszy i partnerów
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie prezentacji Twojego rozwiązania w formie pitch deka
2.Zaproszenie na spotkanie,
3.Przeprowadzenie gruntownego procesu due diligence Twojej działalności
4.Przesłanie projektu z wnioskami do Komitetu doradczego ds. inwestycji
5.Prawny due diligence
6.Podpisanie umowy (term sheet)

Montis Capital

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
81 mln zł
KWOTA WSPARCIA
5 - 22 mln zł
CEL
finansowanie spółek poszukujących wsparcia na komercjalizację, wejście na rynek i dalszą ekspansję
BRANŻA
przemysł 4.0, IoT, BioTech
DODATKOWO
fundusz oferuje wsparcie merytoryczne, dostęp do sieci prywatnych inwestorów i zewnętrznych konsultantów, którzy pomogą zdobyć firmie niezbędny kapitał oraz zbudować jej wartość na rynku
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie formularza na dedykowanej stronie internetowej, bądź prezentacji projektu drogą mailową
2.Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji zostanie, przygotowanie planu działalności Twojej firmy i strategii wyjścia funduszu z inwestycji
3.Przeprowadzenie due diligence firmy
4.Podpisanie umowy inwestycyjnej


Cogito Capital

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
500 mln zł
KWOTA WSPARCIA
do 40 mln zł
CEL
Inwestycja w firmy na wczesnym etapie rozwoju i ekspansji
BRANŻA
FinTech, mobile, IoT, SaaS, MedTech, AI, robotyka
DODATKOWO
doradztwo w zakresie międzynarodowego rozwoju firmy, dostęp do sieci partnerów z Europy i USA, wsparcie w kluczowych kwestiach strategicznych, pomoc w rekrutacji nowych członków zespołu czy pozyskiwaniu dodatkowych funduszy w kolejnych rundach finansowania
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie prezentacji drogą mailową
2.Prośba o dosłanie dodatkowych informacji i zaproszenie na spotkanie


4.PFR NCBR CVC to Fundusz Funduszy, który w ciągu kilku najbliższych lat zainwestuje w małe i średnie firmy o profilu technologicznym. Celem inwestycji będzie wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz zwiększenie zainteresowania korporacji innowacyjnymi projektami technologicznymi.

SpeedUp Energy Innovation

WIELKOŚĆ FUNDUSZU
100 mln zł
KWOTA WSPARCIA
2 - 6 mln zł
CEL
wsparcie dojrzałych projektów B+R w fazie wzrostu, komercjalizacji oraz tych, które szukają możliwości ekspansji na rynki zagraniczne
BRANŻA
digitalizacja, magazynowanie energii, elektromobilność, cyfryzacja kontaktu z klientem, big data, przemysł 4.0
DODATKOWO
dostęp do infrastruktury Grupy Kapitałowej PGE, wsparcie merytoryczne i doświadczenie zespołu SpeedUp Group, a także dostęp do sieci kontaktów funduszu, w tym zagranicznych inwestorów oraz kontrahentów
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie formularza na dedykowanej stronie internetowej, bądź prezentacji projektu drogą mailową
2.Zaproszenie na spotkanie


EEC Magenta

WIELKOŚĆ FUNDUSZU 160 mln zł
KWOTA WSPARCIA
do 26 mln zł
CEL
finansowanie projektów spółek na etapie wzrostu, których pierwsza komercyjna sprzedaż produktów lub usług nastąpiła nie dłużej niż 7 lat temu
BRANŻA
sektor energii, czystych technologii, inżynierii materiałowej
DODATKOWO
dostęp do wiedzy i doświadczenia zespołu zarządzającego funduszem, który może pochwalić się działalnością m.in. w Dolinie Krzemowej
ETAPY APLIKACJI
1.Przesłanie opisu projektu drogą mailową
2.Przesłanie dodatkowych informacji
3.Zaproszenie na spotkanie
4.Podpisanie umowy o zachowaniu poufności
5.Przygotowanie strategicznej prezentacji
6.Pierwszy proces due diligence
7.Podpisanie ramowego listu intencyjnego (term sheet)
8.Prawne, finansowe i biznesowe due diligence
9.Negocjacje i podpisanie umowy inwestycyjnej


Finansowanie PRF to bardzo ciekawa opcja pozyskania funduszy dla nietuzinkowych biznesów. Jeśli więc dysponujesz innowacyjnym pomysłem, warto abyś spróbował pozyskać finansowanie z jednej z powyższych opcji. Możliwości jest wiele, dlatego jeśli masz wątpliwości, który program będzie najbardziej odpowiedni dla Twojego biznesu, zapraszamy do kontaktu z naszą fundacją. Pomożemy w wyborze najoptymalniejszej dla Ciebie opcji.


Zmiany w podatkach 2019

Od 2019 roku Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wprowadziło liczne zmiany w przepisach dla przedsiębiorców. Jednorazowe rozliczenie straty, wliczenie wynagrodzenia małżonka w koszty, mniej formalności podatkowych, czy mały ZUS to tylko nieliczne z nich. Po krótce opiszemy najważniejsze z wprowadzonych zmian, aby pokazać jakie korzyści płyną z nich dla przedsiębiorstw.

 

 1. Z nowym rokiem wprowadzono zmianę pozwalającą na jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln. Do tej pory stratę można było rozliczyć w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, przy czym w jednym roku w wysokości nie większej niż połowa jej wysokości. Zmiana ta pozwala na rozliczenie całej straty w jednym roku kalendarzowym i zmniejszenie należnego podatku w tym właśnie roku bez konieczności rozbijania straty na mniejsze koszty i rozciągania jej rozliczana w czasie.
 2. W 2019 roku ostateczny wybór opodatkowania ma nastąpić najpóźniej do 20. dnia następującego po miesiącu w którym osiągnięto pierwszy w danym roku podatkowym przychód, lub do końca roku podatkowego w sytuacji gdy pierwszy taki przychód zostanie osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Jest to duże ułatwienie, gdyż do tej pory wybór opodatkowania musiał nastąpić do 20. dnia stycznia.
 3. Wybór formy wpłacania zaliczek składany jest w rocznym zeznaniu podatkowym a nie jak dotychczas do 20. lutego.
 4. Informacja o podjęciu decyzji o prowadzeniu ksiąg podatkowych przekazywana jest dopiero w zeznaniu podatkowym za dany rok w którym były one prowadzone.
 5. Ryczałtowcy od 2019 roku nie muszą
 • prowadzić kart przychodów , na podstawie których obliczano zaliczki na podatek od pensji pracowników (dotyczy to wszystkich osób płacących podatek w formie karty podatkowej)
 • ewidencji wyposażenia (wyposażenie o wartości początkowej powyżej 1500 zł)
 • spisu z natury (tylko w przypadku likwidacji działalności lub wystąpienia wspólnika ze spółki istnieje obowiązek sporządzenia wykazu składników majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności)
 1. W 2019 roku w ramach ulgi na innowacje można skorzystać z preferencyjnej stawki podatku dochodowego na poziomie 5% od dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej.
 2. CIT dla małych podatników oraz dla tych rozpoczynających swoją działalność został obniżony z 15% do 9%. Stawka ta obowiązuje do przychodów w wysokości 1,2 mln euro w danym roku kalendarzowym.
 3. Obowiązek przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych został skrócony z bezterminowego na 5 lat.
 4. Przygotowanie rocznego zeznania podatkowego PIT leży po stronie administracji skarbowej, która udostępnia plik w aplikacji na portalu podatkowym od 15 lutego danego roku. Po zapoznaniu się z dokumentem podatnik będzie mógł wybrać: czy skorzysta z tak przygotowanego zeznania podatkowego, dokona jego modyfikacji lub też samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Usługa ta nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą, ale od 2019 roku będzie ona dostępna dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.
 5. Nowe przepisy umożliwiają uwzględnienie wynagrodzeń wypłacanych współmałżonkowi oraz małoletnim dzieciom w kosztach uzyskania przychodu, niezależnie od formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia)
 6. Dopiero w zeznaniu rocznym można poinformować o:
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych w przypadku podatników nie przekraczających 1,2 mln euro przychodu rocznie
 • wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych (dotyczy PIT i CIT)
 • ustaleniu daty powstania przychodów na zasadzie kasowej
 • metody rachunkowej rozliczania różnic kursowych (dotyczy PIT i CIT)
 • zawieszeniu działalności spółki
 1. limit wartości samochodu osobowego, od którego możliwe jest pełne odliczenie odpisów amortyzacyjnych, zmienił się z 20.000 euro na 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodów elektrycznych). Kosztami uzyskania przychodów w tej sytuacji będzie składka ubezpieczenia samochodu obliczona dla samochodu o wartości do 150.000 zł.
 2. 150 000 zł ( 225 000 zł w przypadku samochodu elektrycznego) to również górna granica którą zaliczysz do kosztów podatkowych z tytułu leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy.
 3. Koszty związane z użytkowaniem samochodu będącego składnikiem majątku firmy mogą być rozliczone w całości ? konieczna jest ewidencja potwierdzająca wykorzystanie samochodu wyłącznie w celach działalności gospodarczej
 4. W przypadku wykorzystywania samochodu również do celów prywatnych, istnieje możliwość wliczenia w koszty 75% wartości wydatków.
 5. W sytuacji wykorzystywania w działalności gospodarczej samochodu prywatnego do kosztów uzyskania przychodów będziesz mógł zaliczyć 20% poniesionych wydatków na jego eksploatację i składek na ubezpieczenie tego samochodu. zobacz więcej w poradniku
 6. Od 2019 roku istnieje możliwość zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia za pośrednictwem CEIDG (online bądź osobiście)
 7. Od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej ulgi ZUS - tzw. małego ZUS. Jeśli  przychody za rok poprzedni z działalności gospodarczej nie przekroczą trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 roku jest to 63 tys. zł), można płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.
 8. Przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników mogą zrezygnować z zatrudnienia specjalisty ds. BHP. W takiej sytuacji sami mogą pełnić zadania służby BHP. Muszą jedynie upewnić się, że przedsiębiorstwo zakwalifikowane jest do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.
 9. Od 2019 roku akta pracownicze można przechowywać również w formie elektronicznej oraz obowiązek ich przechowywania został skrócony z 50 do 10 lat.
 10. Od 2019 roku podstawową formą wypłaty wynagrodzenia dla pracownika jest wypłata na jego konto bankowe.

 

Wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w tym roku przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii można znaleźć na stronie https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/zmiany-dla-firm/

 

Raport Compass 2018

Pod koniec listopada w Łodzi odbył się coroczny kongres poświęcony nowym technologiom w branży finansowej : Impact Fintech. Został on zorganizowany dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką: właścicieli firm, inwestorów, przedstawicieli administracji publicznej czy środowiska akademickiego. Głównym tematem dwudniowych prelekcji była technologia blockchain. Podczas prezentacji uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu specjalistów z Polski i z zagranicy, którzy na co dzień pracują i konfrontują się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Podczas drugiego dnia kongresu fundacja StartUp Poland, która co roku wydaje wiele raportów branżowych, przedstawiła swój najnowszy raport o technologii blockchain : COMPASS 2018.

Raport możecie znaleźć na stronie fundacji. W skład raportu wchodzi ponad 100 stron merytorycznej wiedzy o tej nowej technologii, przykłady jej zastosowania na naszym rodzimym rynku oraz podejście administracji publicznej do tego, jakże trudnego ekonomicznie tematu.

Gdy w 2017 roku wartość największej kryptowaluty na świecie przekroczyła dwieście miliardów dolarów, technologia blockchain, o którą bitcoin jest oparty, zaczęła budzić coraz większe zainteresowanie. Sprawiło to również, że wiele osób niesłusznie utożsamia blockchaina z bitcoinem, podczas gdy w rzeczywistości technologia blockchain ma do zaoferowania o wiele więcej niż samą kryptowalutę. 

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia czym jest blockchain. W raporcie blockchain opisany został jako:

zdecentralizowana baza danych, w której dane są zapisane w formie grup transakcji (blocks); grupy te są ze sobą połączone przy użyciu metod kryptografcznych, tworząc chronologicznie ustawiony łańcuch (chain); blockchain posiada architekturę P2P, co oznacza brak centralnych (zarządzających) komputerów w tym rejestrze. Można jednak znaleźć wspólne cechy charakteryzujące wszystkie rynki. Mowa tutaj o ostrożności, baczne obserwowanie dynamiki rynku kryptofinansów i blockchaina oraz skupienie na korzyściach dla społeczeństwa.

Blockchain niesie za sobą wiele korzyści. Jest on publiczny i każdy ma możliwość podglądu konta, wszystkich transakcji czy portfela aktywów. Dodatkowo każdy z nas ma prawo do samodzielnego zbudowania systemu informatycznego na blockchainie, co jest miłą odmianą dla tradycyjnego bankowego podejścia. W blockchainie nie występuje identyfikacja użytkownika poprzez adres e-mail czy przez udostępnianie danych osobowych do logowania. W tym przypadku każdy użytkownik posiada swój unikalny kod za pomocą którego jest rozpoznawany w systemie.

Przykładowe zastosowanie blockchaina to rozproszone rejestry, smart kontrakty, zdecentralizowane aplikacje czy organizacje. Ich rewolucyjną wartość doceniają startupy, przedsiębiorstwa i rządy krajów na całym świecie, które w tym celu tworzą konkretne regulacje pozwalające im na rozwój biznesów opartych o blockchain. Podczas gdy wiele krajów na całym świecie wprowadziło już regulacje pomagające w prowadzeniu biznesu w systemie blockchain, w Polsce dopiero w połowie 2018 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rozpoczął prace nad uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, które w rezultacie miałyby pozwolić monitorować potrzeby i wyzwania prawne takich przedsiębiorstw.

Temat blockchaina jest bardzo złożony i ciężko napisać o nim w kilku słowach. StartUp Poland przedstawia trzy najważniejsze punkty dotyczące tego skomplikowanego zagadnienia:


1. Jakie przełomowe wizje blockchain są realizowane w polskich startupach?

Fundacja Start-up Poland przeprowadziła rozmowy z jedenastoma spółkami, które zrewolucjonizowały polski rynek przy pomocy technologii blockchain. Przykładem takiej firmy może być Billon, która zajmuje się wymianą wartości w świecie cyfrowym. Firma buduje system, które będzie miał za zadanie eliminowanie pośredników takich jak banki czy notariusze, którzy występują obecnie podczas wymiany rożnych wartości.

Featly.io natomiast znalazła niszę na rynku i stworzyła rozwiązanie pozwalające na wygenerowanie programu lojalnościowego, na który wiele firm w normalnych warunkach nie mogło sobie pozwolić. Do tej pierwotnej idei dodano z czasem dodatkową funkcję marketplace?u dającą możliwość użytkownikowi korzystającemu z programu lojalnościowego możliwość wymiany punktów zebranych w jednym programie na punkty w drugim.

Kolejnym ciekawym przykładem jest firma InPay., która rozpoczynała swoją działalność jako procesor płatności Bitcoin. Aktualnie pełni również funkcję kantora kryptowalut, gdzie z samego procesora korzysta około 600 podmiotów a z usług wymiany walut kilkuset tysięcy użytkowników miesięcznie. Równocześnie firma rozwija trzy inne przedsięwzięcia wykorzystujące technologię blockchain, pokazując tym samym, że obszary zastosowania są niemal nieograniczone.

W raporcie znajdziecie rozbudowane informacje o wszystkich jedenastu firmach i ich działalnościach. Każda z nich działa praktycznie w innym zakresie i pokazuje w jak zaskakujący sposób można korzystać z dobrodziejstw Blockchaina.

 2. Jakie problemy z pomocą blockchaina rozwiązuje aktualnie w Polsce duży biznes?

Nie można postrzegać blockchaina jedynie jako "nowej ery Internetu ". Ma on za zadanie radykalnie zredefiniować procesy i istniejące relacje biznesowe. Istnieje duża szansa, że rozwiąże on problemy z obsługą klienta czy pomoże w tworzeniu nowych produktów, jednak nie ma być on celem samym w sobie a środkiem do osiągnięcia wyznaczonych przez firmę planów. Przed zainwestowaniem w tą technologię warto poważnie zastanowić się czy blockchain jest odpowiednim rozwiązaniem dla danego biznesu.

Nasz rodzimy rynek wykazuje w tym obszarze dużą ostrożność. Mimo, iż korporacje dostrzegają duży potencjał technologii blockchain, nie decydują się jednak zbyt często na jego wykorzystanie w swoich strukturach. Tylko nieliczni poczynili pierwsze kroki w kierunku właściwej adaptacji technologii. Wśród nich możemy wymienić głównie firmy z branży finansowej jak PKO BP, Mastercard czy BIK gdzie ?wykorzystanie technologii blockchain pomoże sektorowi finansowemu zoptymalizować i unowocześnić efektywną komunikację z klientem?. Warto również wspomnieć Microsoft, IBM i Atende. Ci ostatni stworzyli program do uwierzytelniania dokumentów drogą elektroniczną eliminując konieczność przekazywania dokumentów w formie papierowej. Rozwiązanie to zostało już wykorzystane w Toruńskim Centrum Usług Wspólnych.

 3. Jaki jest stosunek administracji publicznej do bitcoina?

Nowe technologie takie jak blockchain to nie lada wyzwanie dla rządzących. Tworzy to dla nich możliwość wprowadzenia zupełnie nowego porządku regulacyjnego dla rynku, który na obecną chwilę ma mikroskopijne rozmiary, lecz ogromny potencjał. Nie jest to łatwe zadanie, gdyż sama technologia jest ciężka do zrozumienia bez głębszego wejścia w tą tematykę. Natomiast od polityków wymaga się by poruszali się w niej płynnie podejmując dodatkowo nieomylne decyzje.

Odpowiedzialność ustawodawcy jest ogromna i polega przede wszystkim na zbalansowaniu trzech zmiennych.

1. Co jest dobre i bezpieczne dla przeciętnego obywatela, który będzie z tej technologii korzystał

2. Wnikliwe śledzenie zmian na rynku i zagwarantowanie przewidywalnych, niezmiennych zasad gry, które pozwolą przedsiębiorcom się rozwijać

3. Zabezpieczenie swojego własnego interesu, czyli przede wszystkim skuteczne konkurowanie z innymi o najlepszych specjalistów od blockchaina.

Co kraj to inne podejście do zagadnienia. Jedni wykazują się ostrożnością, inni idą na całość. W raporcie możecie przeczytać o wyróżniających się na tle światowym działaniach innowacyjnych na Malcie, w Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwajcarii.  Dodatkową bardzo interesującą częścią raportu są opisywane przedsięwzięcia przez władze Chin, Tajwanu i Japonii, które nie są tak chętnie komentowane przez massmedia. 

Można jednak znaleźć wspólne cechy charakteryzujące wszystkie rynki. Mowa tutaj o ostrożności, baczne obserwowanie dynamiki rynku kryptofinansów i blockchaina oraz skupienie na korzyściach dla społeczeństwa.

 

Kalendarz wydarzeń I połowa 2019

GRUDZIEŃ 2018

04.12.2018 Przywództwo przyszłości - Freenovation meetup #3
Kraków / Spotkanie / Bezpłatne
https://freenovation3.evenea.pl/

05.12.2018 Konferencja UX w biznesie 2018
Warszawa / Konferencja / Płatne
https://www.konferencja-ux.pl/

06.12.2018 Start It Up-VI edycja
Gliwice / Spotkanie / Bezpłatne
http://www.start-it-up.pl/

06-09.12.2018 Startup Mashup 2018
Poznań / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/167849120834242/

08.12.2018 Własny biznes - Sprzedaż bez tajemnic
Warszawa / Warsztaty / Bezpłatne
https://rozwijamy.edu.pl/nasze-dzialania/informacje/126-sprzedaz-bez-tajemnic

12.12.2018 Startup Grind Warsaw
Warszawa / Spotkanie / Płatne
https://www.startupgrind.com/events/details/startup-grind-warsaw-presents-talixo-a-german-polish-global-startup-success#/

12.12.2018 OpenReaktor #70
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
http://reaktorwarsaw.com/

31.12.2018 Investment Research Marketplace - Open Mic Night
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.meetup.com/fintechtrends/events/253809740/

STYCZEŃ 2019

09.01.2019 Własny biznes - Zaplanuj i kontroluj swój zysk
Warszawa / Warsztaty / Bezpłatne
https://rozwijamy.edu.pl/nasze-dzialania/informacje/127-zaplanuj-i-kontroluj-swoj-zysk

11-12.01.2019 Konferencja Futureman
Wrocław / Koferencja / Płatne
https://evenea.pl/imprezy/konferencje/wroclaw/konferencja-futureman-zdobadz-kompetencje-przyszlosci-207771/

16.01.2019 OpenReaktor #71
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/469304750218425/

LUTY 2019

13.02.2019 OpenReaktor #72
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/406097269918368/

MARZEC 2019

6-7.03.2019 Technovation Forum 2019
Wrocław / Konferencja / Płatne
https://www.technovationforum.pl/

13-14.03.2019
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/233381137338311/

13-15 .03.2019 RemaDays Kiev- międzynarodowe targi reklamy
Kijów / Targi / Płatne
http://www.remadays.com.ua/pl/

19-20.03.2019 Wolves Summit
Warszawa / Konferencja / Płatne
https://poland.wolvessummit.com/pl/

23.03.2019 III Konferencja Ladies Day 2019
Wrocław / Konferencja / Patne
http://ladiesday.czerwonaszpilka.pl/

KWIECIEŃ 2019

04-05.04.2019 COWORKING NOW! #3
Gdańsk / Konferencja / Płatne
http://coworkingnow.eu/pl/

17-18.04.2019
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/277370462988902/

MAJ 2019

08-09.05.2019 infoShare 2019
Trójmiasto / Konferencja / Płatne
https://infoshare.pl/

15.05.2019 OpenReaktor #75
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/2114206525257378/

CZERWIEC 2019

12-13.06.2019 OpenReaktor #76
Warszawa / Spotkanie / Bezpłatne
https://www.facebook.com/events/2199881260283992/

Kondycja startupów w 2018 roku - streszczenie raportu Fundacji Startup Poland

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty przygotowała badanie o stanie polskich startupów. W tym roku w badaniu wzięła udział rekordowa liczba respondentów- ponad 1000 firm technologicznych. Tak duża próba pozwoliła na sumienne przedstawienie sytuacji startupów w naszym kraju oraz porównanie ich aktualnej kondycji, do tej, sprzed 4 lat.

Aby wziąć udział w badaniu partnerzy musieli spełniać przejrzyste kryteria wyznaczone przez fundację w celu uzyskania jak najbardziej wartościowych i miarodajnych wyników. Są nimi:

 

Stereotyp start-upowca

Jak wyobrażamy sobie przeciętnego startupowca? 20-letni nerd w klapkach? Ten obraz z roku na rok ulega coraz większej zmianie. Na ten moment stereotypowy startupowiec przypomina 30-letniego, dobrze ubranego, obytego w świecie i władającego językami osobnika. Wynika to z faktu, iż 50% właścicieli startupów spędziło za granicą sporo czasu ? studiując, pracując czy po prostu mieszkając. Dwa główne kierunki studiów, które ukończyli badani to studia techniczne bądź nauki społeczne, przy czym to właśnie ci drudzy notują większe sukcesy w biznesie. Jeśli mówimy o osobach po studiach podyplomowych ? sięgają one po większe rundy finansowania i osiągają większą sprzedaż poza granicami naszego kraju.

Sytuacja startupów w poszczególnych miastach

Patrząc na miasto rejestracji firmy nie zanotowano znaczących zmian w czołówce w stosunku do lat poprzednich. Sytuacja jest stabilna. Jak od lat prym wiodą: Warszawa, Wrocław, Kraków i Trójmiasto ? które stanowią aż 57% badanych. Tegoroczną niespodzianką okazał się jednak znaczny spadek pozycji Poznania i wzrost województwa lubelskiego, które dogoniło wynikami Trójmiasto.  Można wyróżnić również Rzeszów, który pozostawił w tyle Toruń i Łódź ? pionierów zeszłorocznego badania. Tym dwom miastom nie udało się wejść do ścisłej czołówki. 

Jaki model i dziedzinę działalności wybrać?

Najlepiej rozwiniętymi dziedzinami w polskich startupach jest nadal analiza danych i Internet rzeczy (IoT). Posiadając talent i wiedząc, że te obszary przyniosą im duże zyski, polskie startupy odnoszą w nich spore sukcesy.

Start-upowcy wiedzą już, że najlepiej sprzedaje się dużym graczom, szczególnie tym, gromadzącym big data, i na takich klientach się koncentrują. Natomiast dobrze znany model konsumencki traci na swojej atrakcyjności, gdyż w modelu B2B zdecydowanie szybciej się zarabia. Z badania wynika, że rozwijanie technologii CRM i martech (używanie technologii do marketingu, przede wszystkim internetowego, dzięki czemu możemy zobaczyć wyniki firmy w czasie rzeczywistym) jest najbardziej dochodowe, przez co start-upowcy najchętniej współpracują z korporacjami korzystając z ich kanałów sprzedaży i dystrybucji.

Startupy sprzedają firmom coraz częściej, chętniej i więcej. Aż 83% badanych działa w modelu B2B, a to wzrost o aż 11 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jako, że startupy koncentrują się w dużej mierze na kanale czysto konsumenckim spada liczba startupów prowadzona w modelu B2C ? spadek o 4 p.p. względem 2016-2017. Częściowym rozwiązaniem tego problemu możemy być prowadzenie biznesu hybrydowo w modelu B2B2C, na które zdecydował się co czwarty badany.

Przedsiębiorcy używający jedynie modelu konsumenckiego nie mają stałych, regularnych dochodów (36% badanych zarabia regularnie). Inaczej jest w przypadku B2B, gdzie 44% badanych zarabia regularnie. Jednak, gdy w modelu B2C zacznie się już dobrze zarabiać, to tempo rozwoju i miesięczne zarobki odpowiadają tym z modelu B2B.

Patent a finansowanie

Okazało się, że startupy technologii deep tech (przełomy w technologii oparte na odkryciach naukowych, inżynierii, matematyki, fizyki i medycyny, które mogą mieć ogromny wpływ na życie ludzi i społeczeństwa) badane po raz pierwszy prześcigały inne w zdobywaniu inwestorów i częściej pracują nad rozwiązaniami razem z ośrodkami B+R. Mimo to nasz rynek stawia przed nimi wiele trudności, przede wszystkim kadrowych.

Ponad połowa badanych, podobnie jak w zeszłym roku, twierdzi, że ich produkt jest nowością na skalę światową, zaś drugie 50% - że usprawnia i ulepsza już istniejące rozwiązania.

Niewiele osób decyduje się na objęcie swojego produktu patentem (18%), jednak patrząc na polską gospodarkę jest to wynik naprawdę imponujący. Większość startupów patentujących swój produkt robi to jednocześnie w kraju jak i za granicą.

Z badania wynika, że istnieje wyraźna korelacja pomiędzy patentowaniem a współpracą z nauką ? 33% patentujących założycieli startupów ma przynamniej doktorat, a aż 80% współpracuje z ośrodkami naukowymi, z czego 50% z uczelniami.

Nadal jednak nie ma informacji czy patent daje przewagę rynkową. Patentujący mają większe szanse na finansowanie zewnętrzne i to w sporych kwotach. Również aniołowie biznesu i fundusze VC mają wyraźną skłonność do inwestowania w tę grupę przedsięwzięć. Patrząc jednak z drugiej strony, przychody tej grupy są nieznacznie wyższe od przeciętnej a ich regularność znacznie niższa. Z pewnością z tego faktu wynika częstsze sięganie po dofinansowania zewnętrzne. W momencie jednak gdy patentujący zaczyna zarabiać, wzrost przychodów jest bardzo szybki, a korporacje wykazują większą chęć współpracy z takimi startupami.

Gdzie zdobywają najwyższe finansowania ?

"Bardzo wysokie finansowanie" w naszych krajowych warunkach oznacza ponad 10 mln zł. Jednak takie dofinansowanie w całej polskiej historii startupów udało się uzyskać jedynie 6% przedsiębiorstw. Najwyższa do tej pory kwota to sumarycznie 39 mln dolarów pozyskane w kilku rundach z międzynarodowego rynku inwestorskiego. Kwotę tę uzyskała firma z Krakowa - Brainly. To miasto jest niedoścignionym liderem w kwestii efektywnego fundraisingu. Aż 40% przedsiębiorstw, które zgromadziły 10 mln zł mają swoje siedziby właśnie w Małopolsce. II miejsce w tym rankingu zajmuje Wrocław (30%) , kolejne Warszawa i Trójmiasto.

Jakiego przygotowania i wiedzy potrzebują startupy?

Młodsi i mniej zarabiający skupiają się na nauce marketingu i zarządzania, natomiast przedsiębiorcy z większym doświadczeniem stawiają na mentoring i spotkania branżowe.

Powstała koncepcja 4 etapów cyklu życia startupu by móc określić na jakim etapie rozwoju znajduje się spółka, by lepiej dobrać instrumenty wspierające jej wzrost.


A może eksport?

50 % polskich startupów sprzedaje swoje usługi czy produkty poza granicami naszego kraju. Startupy mimo małej ilości pracowników, na rynkach zagranicznych zachowują się jak duże 250 osobowe przedsiębiorstwa. Mimo iż startupy mają coraz więcej możliwości pomocy z publicznych programów wsparcia eksportu, widać niewielki trend spadkowy: z roku na rok startupy eksportują coraz mniejszą ilość towarów i usług. Jednak wyniki poprzednich badań nie pozostawiają wątpliwości, że to właśnie eksport daje szansę na najszybsze i największe zarobki a przedsiębiorcy mają szansę na wyższe dofinansowania od VC.

Polskie startupy mają wiele możliwości finansowania i rozwoju, muszą tylko umiejętnie z nich korzystać oraz wspierać się pomocą odpowiednich instytucji by wyciągnąć 100% z opcji, które przed nimi stoją. 

W raporcie znajdziecie rozwinięcie poruszonych w artykule kwestii a także wiele innych informacji, które Fundacja Startup Poland uzyskała podczas przeprowadzenia tegorocznego badania. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, by pomógł Wam w zrozumieniu polskiego rynku startupów i poznanie trendów jakie na nim panują.

 

 

 

Jak zbudować start-up, który odniesie sukces?

Co łączy założyciela Facebooka Marka Zuckerberga, twórcę Airbnb Briana Cheskyego i właściciela Ubera Travisa Kalanicka? Większość z nas odpowiedziałaby z pewnością, że ich iloczynem mnogościowym są dobry pomysł na biznes i miliardy na koncie. Tymczasem tym co ich łączy nie jest jedynie genialna idea na działalność, a szczególny proces jej wdrożenia.

Dobrych pomysłów jest prawdopodobnie tyle samo co wszystkich ludzi na świecie. Nie każdy jednak umie ten pomysł umiejętnie wykorzystać. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy pochwalić się mogą niemałym sukcesem zawodowym, solidarnie stwierdzają jedną rzecz: podstawą każdego biznesu jest nie sam pomysł na produkt, a zweryfikowanie tego czy spodoba się on potencjalnemu odbiorcy. Co to oznacza w praktyce? Przed wejściem na rynek upewnij się, że rzecz lub usługa, które oferujesz jest potrzebna Twojej grupie docelowej. Jeśli zignorujesz tę starą jak świat prawdę, możesz wylądować tam gdzie większość nieprzemyślanych startupów - na biznesowym śmietniku. Jak poznać potrzeby przyszłego klienta? Zacznij od podstaw - zapytaj o zdanie przyjaciół, poznaj opinię znajomych w social mediach, podpytaj rodzinę lub rozpocznij wątek na starannie wybranym forum.

Przy budowaniu startupu, pamiętaj przede wszystkim o elastyczności. Nie zamykaj się w żelaznych ramach i nie określaj sztywnych planów działania. Odrzuć tradycyjne (często nudne) myślenie, a włącz kreatywność i umiejętność słuchania. Nie określaj z góry potrzeb  swojej grupy docelowej, a naucz się jej słuchać i dostosuj produkt do klienta, a nie na odwrót. Co więcej gdy zmieniają się potrzeby lub gusta odbiorców - idź z duchem czasu. Dobrym przykładem na zobrazowanie tych zasad jest chociażby wszystkim znany portal społecznościowy Facebook. Pierwotnie stanowił platformę do budowania swojego wizerunku w sieci, dzielenia się zdjęciami, przelewania myśli w posty i komentarze. Szybko okazało się, że cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, którzy za pomocą profili i fanpage?ów reklamują swoje firmy. To głównie dla nich Facebook wciąż się polepsza i rozbudowuje dostępne opcje. Chcesz klarowniejszego przykładu? Przypatrz się chociażby działaniom Ikei. Spółka ta nie wmawia swoim klientom: "potrzebujecie pięknej pozłacanej rzeźby, bo jest modna" (i w domyśle - "a my na niej zarobimy"). Ikea słucha swoich klientów, którzy w większości stanowią grupę osób w średnim wieku. Tej grupy nie stać na pozłacaną rzeźbę. Ci odbiorcy chcą ładną, ale tanią i funkcjonalną ozdobę, a Ikea im ją daje. Nie bez powodu jest najczęściej wybieranym sklepem meblowym w Europie.

Kolejną ważną rzeczą, podczas rozwijania swojego startupu jest wybranie odpowiedniego momentu wejścia na rynek oraz budowanie świadomości konsumenckiej.  Gdy na zachodzie rozwijał się i zyskiwał coraz większą popularność portal Airbnb, Polacy dopiero uczyli się rezygnować z ulubionych pensjonatów czy z sieciowych hoteli. W 2010 roku Allegro skopiowało pomysł Airbnb na wynajmy krótkoterminowe i stworzyło serwis Lokalo. Pomysł ten okazał się niesamowitym niewypałem. Dlaczego i jak to się stało, że działające na takich samych zasadach Airbnb odniosło w Polsce wielki sukces zaledwie kilka lat później? Otóż Lokalo próbowało swoich sił na polskim rynku w nieodpowiednim czasie. Polscy turyści nie byli jeszcze gotowi na eksperymenty z miejscami noclegowymi i nie umieli zaufać tak innowacyjnemu portalowi jak Lokalo. Potrzebowali czasu, by zrozumieć, że wynajmy krótkoterminowe mogą stanowić ciekawą alternatywę dla hoteli i pensjonatów. Dobry przedsiębiorca umie obserwować panujące na rynku trendy oraz rozumie potrzeby potencjalnych klientów.

Na końcu dochodzimy do podstawy każdego udanego biznesu - marketingu i działań public realtions. Ktoś mógłby powiedzieć ?produkuję najlepsze spinacze biurowe, nie muszę ich reklamować, bo stanowią reklamę same w sobie?. Błąd. Nawet najlepszy produkt potrzebuje dobrze zaplanowanej kampanii reklamowej. Ty możesz wiedzieć, że Twoje spinacze są najlepsze, ale konsument nie zaufa Ci "na słowo". Musisz umieć go przekonać. Niezbędnymi do tego narzędziami są wszelkiego rodzaju płaszczyzny reklamowe - media, portale społecznościowe i -niewątpliwie- "marketing szeptany". Kiedy już uda Ci się posiąść tę sztukę, zdobyć zaufanie klienta oraz zbudować z nim bliskie relacje - pamiętaj, by nie "osiąść na laurach". Związek z klientem wymaga ciągłej pracy, empatii i dbałości o każdy nawet najmniejszy szczegół.

Co, jeśli nie dotacja?

Co, jeśli nie dotacja? 

Istnieje wiele sposobów, oprócz dotacji, na finansowanie Twoje działalności. Pożyczka czy fundusz inwestycyjny to tylko niektóre z nich. W tym wpisie postaramy się przybliżyć pokrótce wszystkie możliwe sposoby na uzyskanie środków na prowadzenie działalności. Mamy nadzieję, że wpis będzie pomocny i pomoże Ci zrozumieć jakie są opcje, a także wybrać tą, która najlepiej dopasowuje się do Twoich potrzeb. 

 

Pożyczki
Na rynku mamy do dyspozycji pożyczki komercyjne i te na preferencyjnych warunkach, które są dużo bardziej opłacalne dla młodego przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy przykłady tego typu pożyczek dostępnych obecnie na rynku. 

Wsparcie na starcie 

Program Wsparcie w starcie obejmuje obszar całego kraju i oferuje niskooprocentowane pożyczki:
- Dla absolwentów szkół i uczelni wyższych oraz studentów ostatniego roku uczelni wyższych na podjęcie działalności gospodarczej; 
- Na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy;
- Dla osób bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej. 

Dodatkowo osoby, które otrzymają pożyczkę na rozpoczęcie działalności mogą liczyć na bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe, co pomoże w efektywnym wykorzystaniu otrzymanych środków.  
Więcej informacji na stronie: http://wsparciewstarcie.bgk.pl


Pożyczki unijne
Pożyczki unijne zajęły miejsce, dobrze wszystkim znanych, dotacji bezzwrotnych. Są to odnawialne instrumenty finansowe, a po ich spłacie istnieje możliwość skorzystania z niego ponownie. 
Pożyczki unijne pomagają nie tylko rozwinąć biznes, ale także finansują inwestycje związane z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i sektorze publicznym. Pozyskane środki mogą być również spożytkowane na założenie własnej działalności. 
Na ten moment oferowane są 3 typy pożyczek:
- dla osób powyżej 29. roku życia i dla osób bezrobotnych;
- na termomodernizację i efektywność energetyczną;
- dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wszystkie informacje dotyczące specyfikacji dostępnych pożyczek oraz informacje, gdzie można je uzyskać znajdziecie na stronie: https://rpo.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/ Inwestorzy 
Prywatni inwestorzy są niezależni. Nie są częścią żadnego funduszu czy instytucji zarządzającej różnymi przedsięwzięciami biznesowymi. Sami podejmują decyzję, jak wykorzystać posiadane środki finansowe oraz biorą na siebie pełne ryzyko podjęcia takiego wyboru. Decyzje te podejmują na podstawie własnego doświadczenia i intuicji. Inwestorzy prywatni mają skłonność do inwestowania w firmy ze swojej branży bądź z branży pośrednich, ze względu na znajomość rynku i określone kontakty biznesowe.  Działalność inwestycyjna traktowana jest w większości przypadków jako dodatek przy prowadzeniu własnej firmy. 
Na rynku inwestorów prywatnych rozróżniamy ich dwa typy - finansowi i strategiczni. 

Inwestorzy finansowiktórzy przekazują do dyspozycji przedsiębiorcy kapitał, oczekując konkretnego zwrotu z inwestycji, jednocześnie nie ingerując w zarządzanie firmą.  

Inwestorzy strategiczni są pożądani w sytuacji planowanego rozwoju przedsiębiorstwa, wymagającego dofinansowania bądź pozyskania partnera z dostępem do know-how. Ten typ inwestora kompleksowo dzieli się wsparciem finansowym i merytorycznym ? co pomaga w dynamicznym rozwoju firmy.  


Jak znaleźć inwestora?
Pierwszym krokiem w pozyskaniu finansowania jest przygotowanie prezentacji na temat swojego biznesu, która będzie w stanie zainteresować potencjalnego inwestora. Kolejnym krokiem jest znalezienie osób, które mogą być potencjalnie zainteresowane dokonaniem inwestycji w nasz biznes.

Poszukiwanie takich osób należy zacząć od branży, w której działamy oraz w branżach pobocznych. Następnie należy skontaktować się z potencjalnymi inwestorami, proponując współpracę inwestycyjną. Dwa ostatnie etapy to negocjacje i finalizacja umowy. 


Fundusze inwestycyjne VC 
Fundusze venture capital nie mają swojego odpowiednika w języku polskim, dlatego powszechnie używa się nazwy w wersji angielskiej. Jednak dla określenia tej formy finansowania zdarza się określać go jako kapitał spekulacyjny, kapitał wysokiego ryzyka czy fundusze podwyższonego ryzyka. VC to firmy, które nierzadko współpracują z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Inwestują one swoje fundusze w pomysły małych i średnich przedsiębiorstw obarczone wysokim ryzykiem, które jednak w sytuacji powodzenia przynoszą wysoką stopę zwrotu z inwestycji. VC można pozyskać na każdym etapie rozwoju działalności, jednak to wczesna faza rozwoju jest ich głównym obiektem zainteresowania. 
Przykładowe VC w Polsce to:
- Knowledge HUB
- Warsaw Equity Group
- CEE EQUITY
- InnoFund
- Arkley Venture Capital

O sytuacji VC w Polsce na 2018 rok przeczytacie w artykule: http://bit.ly/Złota_Księga


Akceleratory 
Zadaniem akceleratorów jest pomoc w rozwijaniu własnego biznesu. Są one idealne dla osób, które posiadają już skonkretyzowany pomysł na biznes z usystematyzowaną koncepcją (biznesplan, prezentacja na makiecie czy prototyp produktu) znajdujące się w fazie zalążkowej. Takie osoby mogą zgłosić się do akceleratorów biznesu, którzy po pozytywnym rozpatrzeniu pomysłu przekażą młodemu przedsiębiorcy dofinansowanie w zamian za niewielkie udziały w firmie. Dodatkowym plusem jest fakt, iż młody przedsiębiorca prócz dofinansowania otrzyma również pomoc merytoryczną w trakcie wprowadzania produktu/usługi na rynek. Równocześnie przedsiębiorca ma również dostęp do pomocy z obszaru prawnego, księgowego, marketingowego oraz otrzymuje do dyspozycji przestrzeń do pracy. Mimo iż programy akceleracyjne trwają krótki okres czasu (kilka tygodni, pół roku) to jest to bardzo owocny czas intensywnej nauki, szkoleń czy spotkań biznesowych, który z pewnością pomoże młodemu przedsiębiorcy znaleźć najlepszą strategię dla jego działalności i przygotować firmę na rozwój i ekspansję rynku. 

Jednym z przykładów akceleratorów jest MIT Enterprise Forum Poland ? więcej informacji o ich działalności znajdziecie na stronie internetowej https://www.mitefpoland.org/ 


Dofinansowanie na usługi doradcze
Inkubator Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu INQUBE uruchomił projekt pozwalający przedsiębiorcom na zakup usług doradczych od instytucji Otoczenia Biznesu (IOB). Projekt dotyczy województwa Dolnośląskiego.   
Usługi te mogą dotyczyć między innymi:

- Opracowania modelu biznesowego;
- Opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
- Opracowania biznesplanu;
- Oceny poziomu i rodzaju innowacji (procesowej, produktowej i usługowej);
- Doradztwa w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
- Doradztwo może dotyczyć zagadnień związanych z tworzeniem, prowadzeniem i rozwojem przedsiębiorstwa.

Dotacja przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinasowanie może wynosić maksymalnie 85% wartości netto wykonanych usług. Więcej informacji znajdziecie na stronie inkubatora: http://inqube.pl/index.php/granty-na-uslugi-doradcze/#section-0


Crowdfunding
Crowdfunding to forma finansowania projektów dzięki drobnym wpłatom osób, które są zainteresowane zainwestowaniem w konkretny biznes. Oferta ta kierowana jest do wielu potencjalnych inwestorów za pomocą platformy internetowej. 

Finansowanie to ma charakter świadczenia zwrotnego. Cechą charakterystyczną odróżniającą ją od innych form finansowania jest sposób komunikacji pomiędzy pomysłodawcami a inwestorami. Komunikacja odbywa się za pomocą rozwiązań teleinformatycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu pomysłodawcy mogą pozyskać środki finansowe bezpośrednio od zainteresowanych osób z pominięciem instytucji typu fundusze venture capital czy zrzeszenia aniołów biznesu. 

Mechanizm działania zbiórek crowdfundingowych opiera się na dwóch typach:

wszystko albo nic - pomysłodawca ustala kwotę, jaka jest niezbędna do zrealizowania projektu i zbiórka kończy się sukcesem tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zebrana zostanie  określona kwota. W przeciwnym wypadku środki finansowe są zwracane inwestorom.

zbierz i zatrzymaj - opiera się na zasadzie, że ile pieniędzy zostało zebranych, tyle zostanie wypłaconych potencjalnemu pomysłodawcy.

Proces finansowania projektów innowacyjnych za pomocą kampanii crowdfundingowej rozpoczyna się od umieszczenia oferty na dedykowanej platformie crowdfundingowej. W ofercie definiuje się przedmiot projektu (oferty), charakter udziału, kwotę niezbędną do realizacji projektu. Następnie osoby zarządzające platformą weryfikują ofertę i w przypadku pozytywnej weryfikacji umieszczają ją na portalu. Inwestorzy w okresie trwania zbiórki deklarują kwoty, które chcą przeznaczyć na finansowanie projektu. W zależności od wyboru typu zbiórki oferta kończy się sukcesem albo porażką. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia projekt jest realizowany zgodnie z założeniami. Po realizacji projektu inwestorom przekazywane są gotowe produkty (w przypadku modelu z nagrodzeniem uczestników) bądź zwracane im są środki finansowe wraz z odsetkami - w przypadku modelu pożyczkowego.

Jedną z platform crowdfoundingowych w Polsce jest Bessfund ? wejdźcie na ich stronę, aby dowiedzieć się więcej - https://www.beesfund.com/

Kalendarium wydarzeń II pół. 2018

LIPIEC

20.07 KITS Opening Innovations
Kraków/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.facebook.com/events/1844847399150924/

25.07 Kraków #4 Turkusowe Śniadanie   
Kraków/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.meetup.com/pl-PL/Turkusowe-%C5%9Aniadania-o-biznesie-inaczej/events/252270338/

25-26.07 Konferencja Summit EOIF GigaCon 2018 ? Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny (wymagana rejestracja)
https://gigacon.org/event/eoif_summit_18/#agenda

SIERPIEŃ

02.08 Konferencja Blockchain Alliance Warsaw 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://www.blockalliance.io/

10.08 Turkusowe Śniadanie - Wrocław
Wrocław/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.meetup.com/Turkusowe-%C5%9Aniadania-o-biznesie-inaczej/events/250680990/

23.08 Project_Fuckup
Rzeszów/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.meetup.com/GDGRzeszow/events/252411430/

29.08 #4 Turkusowe Śniadanie Trójmiasto
Gdynia/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.meetup.com/pl-PL/Turkusowe-%C5%9Aniadania-o-biznesie-inaczej/events/252714245/

WRZESIEŃ

07-08.09 Konferenca POUG 2018
Sopot/ Konferencja/ Bezpłatny
http://poug.org/edycja/poug-2018/ 

10-11.09 Konferencja Meet Magento Polska 2018
Alweria (k.Krakowa)/ Konferencja/ Płatny
https://pl.meet-magento.com/pl/ 

11-12.09 XIII Konferencja Ogólnopolski Kongres Prawny & Compliance 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://www.bmspolska.pl/?p=35344&future=true 

12.09 Konferencja Marketing MIX 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://marketingmix.com.pl/ 

12-13.09 V Kongres HR Summit 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://www.pb.pl/konferencje/v-kongres-hr-summit-1158#nkpb-agenda 

12-13.09 Festiwal Marketingu 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny              
https://festiwalmarketingu.pl/ 

12-13.09 Impact Mobility19 Revolution
Katowice/ Kongres + EXPO/ Płatny
https://mobilityrevolution18.impactcee.com/ 

13.09 Konferencja Mistrzowskie Strategie Sprzedaży 2018 National Sales Congress
Warszawa/ Konferencja/ Płatny              
https://nationalsales.pl/ 

13.09 Konferencja Digital Signage Trends 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny        
http://www.digitalsignagetrends.pl/pl 

13-14.09 Konferencja Mobile Trends Conference for e-commerce 2018
Kraków/ Konferencja/ Płatny
https://ecommerce.mobiletrends.pl/ 

17-18.09 VIII Konferencja Property Forum 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny        
http://www.propertyforum.pl/pl/ 

18.09 IV Kongres Mieszkaniowy 2018
Wrocław/ Kongres/ Bezpłatny
http://kongresmieszkaniowy.pl/

18.09 Konferencja IBM Technologia w służbie ludzkości 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
https://www-05.ibm.com/pl/think-warsaw/program.html?CM_MMC=OSocial_Linkedin-_-xIBM+Events_xIBM+Think+city+Events-_-PL_PL-_-Lin-1&CM_MMCA1=000031NU&CM_MMCA2=10001376

18.09 Konferencja Power Company! Firma Dobrze Zarządzana 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://powerconference.pl/

18-19.09 V Konferencja .NET DeveloperDays 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny              
http://net.developerdays.pl/

18-19.09 Kongres HR - Wynagrodzenia i Systemy motywacyjne 2018
Warszawa/ Kongres/ Płatny       
http://www.bmspolska.pl/?p=37566&future=true

18-19.09 #17 meetup marketingowo-technologiczny #DIGITALKOD
Warszawa/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://digitalkod.com/wydarzenia/

19-20.09 Internet Beta 2018
Rzeszów/ Spotkanie/ Płatny
https://www.internetbeta.pl/

19.09 OpenReaktor #67
Warszawa/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.facebook.com/events/346063552526140

19.09 II Forum Marketingu Rynku Deweloperskiego 2018
Warszawa/ Forum/ Płatny
http://marketingrynkunieruchomosci.pl/

19-20.09 VI Spotkanie Praktyków Pricing Management 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny              
https://www.trioconferences.pl/pricing-management/

19-20.09 VIII Konferencja Smart City Forum 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://smartcityforum.pl/

19-20.09 Konferencja Skuteczny Dział HR w firmie produkcyjnej ? pracownik 4.0 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny        
http://www.gbip.com.pl/

19-21.09 10. Konferencja InternetBeta 2018
Tyczyn (k.Rzeszowa) / Konferencja/ Bezpłatny
http://www.internetbeta.pl/      

20.09 IT Future Expo 2018
Warszawa/ Targi/ Bezpłatny
http://itfuture.pl/

20.09 Konferencja Traffic Day 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
www.trafficday.pl

20.09 6. Konferencja IT Future Expo 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
http://itfuture.pl/#LOKALIZACJA

20.09 Konferencja IT Career Summit 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
http://itcareersummit.pl/wawa/

20-21.09 V Europejski Kongres Lean Manufacturing 2018
Katowice/ Kongres/ Płatny         
http://kongreslean.pl/

22.09 Beauty Days Blogger 2018
Nadarzyn (k.Warszawy)/ Targi/ Płatny
https://beautydays.pl/ 

25.09 Konferencja IT Służbie Zdrowia GigaCon 2018 Warszawa
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
http://gigacon.org/event/sluzba_waw_18/

25-26.09 IV Polish Manufacturing Excellence Summit 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://www.trioconferences.pl/planowanie-procesow-produkcyjnych/

25-26.09 13. Konferencja E-commerce Standard 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://www.internetstandard.pl/konferencja/ecommercestandard#o-konferencji

25-26.09 XII Kongres Business Intelligence 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://www.pb.pl/konferencje/xii-kongres-business-intelligence-1162

26-27.09 Konferencja FinTECH w sektorze finansowym ? możliwości, rozwiązania 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/fintech-w-sektorze-finansowym-mozliwosci-rozwiazania

26-28.09 Nowy przemysł Expo 2018
Katowice/ Konferencja/ Bezpłatny
http://www.npexpo.pl/2018/pl/

27.09 III Konferencja eDelivery 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
https://edelivery2018.pl/

27.09 Konferencja World Business Experience 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://www.wbexp.pl/

27.09 Konferencja Fuzje i przejęcia jako sposób ekspansji zagranicznej 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
Personalities Katarzyna Łasak

27.09 Business Process Management - Warszawa
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://gigacon.org/event/bpm_18/

29-30.09 Konferencja Blog Forum Gdańsk 2018
Gdańsk/ Konferencja/ Bezpłatny
http://www.blogforumgdansk.pl/

PAŹDZIERNIK

02.10 Kongres Dyrektorów Finansowych 2018 Warszawa
Warszawa/ Kongres/ Bezpłatny
http://dyrektorfinansowyroku.pl/kongres.php?dzial=kongresy&nazwa=kongres2018

03.10 11. Konferencja Rozwiązania HR 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
http://konferencja.abc.com.pl/rozwiazaniahr/

03-04.10 Konferencja in Digital Marketing 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://indm.pl/index.html

04.10 VIII Konferencja Rada Nadzorcza 2018
Dąbrowa Górnicza/ Konferencja/ Bezpłatny
http://www.personalities.pl/konferencja-rada-nadzorcza

04-05.10 V Konferencja Mobiconf 2018
Kraków/ Konferencja/ Płatny
https://2018.mobiconf.org/

09-10.10 Forum Gospodarki Cyfrowej Consumer is a heart of your business. Think omnichannel!?  2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://forumgc.pl/#o-forum

10-11.10 Kongres Best of Online Marketing 2018
Warszawa/ Kongres/ Płatny
https://www.kongres-online.pl/

17.10 III Międzynarodowy Kongres Diamenty Sprzedaży 2018
Olszewnica Nowa (k.Warszawy)/ Kongres/ Płatny
www.360sbc.pl

18.10 Konferencja Certyfikowany Content Marketing Manager 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://www.kongres-content.pl/#

18.10 Mobile Silesia #8
Zabrze/ Konferencja/ Płatny
http://www.mobilesilesia.pl/

18-19.10 Konferencja Inside Trends 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://insidetrends.businessinsider.com.pl/en/start-en/

18-19.10 Konferencja HR w Centrach Usług Biznesowych i IT 2018
Kraków/ Konferencja/ Płatny
https://www.hrwcentrach.pl/pl/index.html

18-19.10 7. Konferencja Retail Channels 360° Forum 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://retail-channels.com/program/

19.10 V Konferencja Event Biznes 2018
Nadarzyn/ Konferencja/ Bezpłatny
http://eventbiznes.pl/

22-23.10 5. Konferencja Procon Polzak Procure value ? not costs 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://konferencja-proconpolzak.pl/

22-24.10 II Konferencja Masters and Robots 2018
Warszawa/ Konferencja/ Bezpłatny
http://mastersandrobots.tech/

22-24.10 Konferencja Product Development Days 2018
Kraków/ Konferencja/ Płatny
https://www.productdevelopmentdays.com/

24.10 OpenReaktor #68
Warszawa/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.facebook.com/events/1958822264444935

25-26.10 XIX Kongres Badaczy Rynku i Opinii 2018
Warszawa/ Kongres/ Płatny
https://www.kongresbadaczy.pl/index.php

25-26.10 VI Konferencja I Love Marketing i Social Media 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://sprawnymarketing.pl/szkolenia/konferencja/

LISTOPAD

08-09.11 Konferencja Rewolucja w Zarządzaniu Industry 4.0 - Agile & Lean ? Internet of Things 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
https://ipma.pl/

21.11 OpenReaktor #69
Warszawa/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.facebook.com/events/2472795179613126

21-23.11 3. Konferencja JOIN! ? The Database Conference 2018
Warszawa/ Konferencja/ Płatny
http://join-conference.com/

29.11 29.11.2018 Konferencja CSR 2018 Wrocław
Wrocław/ Konferencja/ Płatny
http://akademiaodpowiedzialnosci.pl/o-konferencji

GRUDZIEŃ

12.12 OpenReaktor #70
Warszawa/ Spotkanie/ Bezpłatny
https://www.facebook.com/events/334573440354775


Narzędzie STEP - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł

Od 11 lipca wszystkie osoby zainteresowane dofinansowaniem z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) mogą sprawdzić swój pomysł na projekt oraz szanse na otrzymanie dofinansowania. To dzięki Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju, które wprowadziło w życie nowe narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców - Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt (STEP) - I ścieżka Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt.

STEP skierowany jest głównie do tych przedsiębiorców, którzy myślą o prowadzeniu prac B+R+I, lecz dotychczas nie zdecydowali się na korzystanie z funduszy europejskich.  Narzędzie jest bardzo proste w obsłudze. Na stronie www.poir.gov.pl/step można znaleźć  formularz, który należy wypełnić i wysłać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla konkretnego miejsca realizacji projektu. Konsultanci zweryfikują, czy pomysł spełnia kryteria Programu Inteligentny Rozwój bądź zasugerują inne źródła jego sfinansowania. Pomysły wpisujące się w POIR, otrzymają od Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju możliwość współpracy z ekspertem branżowym bądź specjalistą z zakresu analizy finansowej. Sporządzą oni dokładną analizę mocnych i słabych stron projektu oraz pomogą ulepszyć jego kluczowe elementy, aby zwiększyć szanse na środki z Programu Inteligentny Rozwój.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu. Chętnie pomożemy w wypełnieniu formularza i rozwianiu wszelkich wątpliwości w tematyce dofinansowań z UE.

Granty na usługi doradcze dla MŚP

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów (w formie refundacji).

W ramach udzielonego grantu możliwe jest sfinansowanie działań doradczych w zakresie:

 

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.
 • pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu.


Poziom dofinansowania wynosi 85%
Maksymalna wysokość grantu to 12.000 zł.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu, takie jak Polska Fundacja Rozwoju Biznesu.

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci przygotować dokumentacje i zrealizować usługę!


Więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj.Konferencja z naszym udziałem!

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, która odbędzie się 15.05.2018 r. w godz. 8.00-14.00 w sali 4W w budynku Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konferencja będzie poświęcona projektom realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny, tj. "Bon na innowacje" oraz "Granty na usługi doradcze". W ramach konferencji zostaną przedstawione zasady, warunki i cele na jakie można przeznaczyć środki pozsykane w ramach poszczególnych działań. 

Podczas konferencji odbędzie się panel dyskusyjny "Badania przemysłowe vs. prace rozwojowe", w których będziemy występować w roli panelisty. Przedstawione zostaną informacje na czym polegają badania przemysłowe i prace rozwojowe, jakie występują między nimi różnice oraz jakie poszczególne działania możemy zaliczyć w ramach poszczególnych działań.

Mamy nadzieję, że konferencja przybliży Państwu tematykę prac badawczo-rozwojowych oraz możliwościach pozyskania finansowania na ich realizację przez Państwa firmy!
Konferencje 2018

Zapraszamy Państwa do zapoznania się w najważniejszymi wydarzeniami dla start-upów jakie zostały zaplanowane na 2018 rok. Organizowane konferencje są znakomitym miejscem dającym możliwość rozwoju dla wschodzących firm oraz zaznajomienie ich ze środowiskiem inwestorskim. W wyniku spotkań start-upów, korporacji oraz organizacji wsparcia biznesu otwiera się możliwość uzyskania merytorycznego, organizacyjnego czy finansowego wsparcia, które może stać się motorem do dalszego rozwoju firmy. Organizowane wydarzenia dają możliwość uczenia się od najlepszych, a także zaprezentowania swoich pomysłów przed potencjalnymi inwestorami.

1. Mobile Trends Conference - 1-2 marca w Krakowie, https://2018.mobiletrends.pl/.
MTC2018 to miejsce spotkań, czerpania inspiracji, zdobywania cennej wiedzy i kontaktów dla wszystkich, którzy doceniają wartość rozwiązań mobilnych: managerów i kierowników działów, marketingowców i marketerów, specjalistów do spraw reklamy, promocji i marketingu, developerów, grafików, biznesmanów, właścicieli małych i dużych firm oraz oczywiście wszystkich pasjonatów branży. Uczestnicy co roku wyjątkowo chwalą sobie networking w niesamowitej atmosferze oraz wychodzą z konferencji z wieloma cennymi wizytówkami. MTC2018 jest więc szansą na nawiązanie współpracy z najlepszymi z branży mobile, IT i nowych technologii.

2. Wolves Summit  - 10-11 kwietnia w Warszawie , 
https://www.wolvessummit.com/pl.
Konferencja podzielona została na 2 bloki tematyczne:
a) Wolves Hardware & R&D
Największe międzynarodowe wydarzenie networkingowe w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone tematyce Hardware & R&D. 
b) Wolves Blockchain
Oddzielna scena podczas pierwszego dnia Wolves Summit poświęcona instytucjom finansowym, bankom, ubezpieczycielom, startupom z branży fintech oraz insurtech. Skierowana również do wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką blockchain i/lub inwestycjami w startupy finansujące swój rozwój poprzez ICO czy inwestującym w kryptowaluty.

Wolves Summit to konferencja skierowana nie tylko do startupów, ale także inwestorów, przedsiębiorców czy przedstawicieli korporacji i sektora MŚP. Celem spotkania jest umożliwienie rozwoju firmom o wysokim potencjale. Na Wolves Summit teoria spotyka się z praktyką. Oprócz części merytorycznej, na każdego czekają zróżnicowane aktywności networkingowe. Do tej pory udało się zaplanować 14303 spotkań 1:1. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi matchmakingowych, będziesz mieć możliwość dotarcia do wąskiego grona potencjalnych partnerów biznesowych. Podczas konferencji spotkasz wielu wybitnych specjalistów, którzy poprzez nawiązane relacje, przyczynią się do rozwoju Twojego biznesu.

3. MEDmeetsTECH - 25 kwietnia w Warszawie, http://medmeetstech.com/.
MEDmeetsTECH to marka wydarzeń o charakterze konferencji i warsztatów poruszająca tematykę medycyny, nowych technologii, biznesu oraz nauki. MEDmeetsTECH ułatwia tworzenie oraz wprowadzanie innowacji w obszarze nowoczesnej medycyny. Jest to możliwe dzięki edukowaniu, tworzeniu platformy do wymiany doświadczenia, poglądów oraz nawiązywania kontaktów. Wśród uczestników wydarzeń znajdują się startupowcy, przedstawiciele sektora Big Pharma, medycyny oraz naukowcy.

4. European Start-up Days 2018 - 15-16 maja w Katowicach, http://www.estartupdays.eu/pl/.
Trzecia odsłona European Start-up Days, towarzyszyć będzie jubileuszowej, X edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC ? European Economic Congress).Prezentacje najbardziej innowacyjnych produktów polskiej gospodarki, strefa kontaktująca start-upy i menedżerów korporacji, wyjście z programem wydarzenia poza Spodek, w przestrzeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach ? oto nowa formuła European Start-up Days.Trzecia edycja European Start-up Days daje możliwość uczenia się od najlepszych, zaprezentowania swoich pomysłów przed potencjalnymi inwestorami, zaistnienia w mediach czy też uzyskania wsparcia niezbędnego do zrealizowania projektu.

5. infoShare 2018 - 22-23 maja w Gdańsku, https://infoshare.pl/.
Konferencja skoncentrowana na technologii, nowych mediach i wsparciu dla młodych firm. Jedna z największych polskich konferencji poświęcona tematyce IT, new media, zarządzaniu projektami / zespołami, startupom. infoShare udostępnia ogromną dawkę wiedzy o nowych technologiach, mediach oraz trendach w biznesie, ale również daje możliwość poznania inspirujących ludzi i nawiązania nowych kontaktów.


Copyright ©2016-2017 Polska Fundacja Rozwoju Biznesu. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zasada ochrony danych osobowych